2005/2006

What follows are extras from...

August 2005 - CAA trainings
August 2005 - Farewell training for Maggie Krabec
November 2005 - Mike Sensei Seminar in E. Stroudsberg, PA
November 2005 - Pat Sensei Seminar in Rhode Island
February 2006 - CAA trainings
April 2006 - Virginia Beach, Pat Sensei Seminar