5th Kyu Test


Techniques                     Jo Suburi                 Bokken Suburi

Techniques

Kata dori nikkyo omote.jpg (15932 bytes)
Kata dori nikkyo omote
Shoulder grab, second pin, in front
980Kb AVI ~ 5 min at 28.8
Kata dori nikkyo ura.jpg (15762 bytes)
Kata dori nikkyo ura
Shoulder grab, second pin, behind
702Kb AVI ~ 4 min at 28.8
gyakute dori kotegaeshi.jpg (16309 bytes)
Gyakute dori kotegaeshi
Cross hand grab, wrist twist
808Kb AVI ~ 4 min at 28.8
katate dori shihonage omote.jpg (15661 bytes)
Katate dori shihonage omote
Wrist grab, four direction throw, in front
980Kb AVI ~ 5 min at 28.8
katate dori shihonage ura.jpg (15791 bytes)
Katate dori shihonage ura
Wrist grab, four direction throw, behind
377Kb AVI ~ 2 min at 28.8
morote dori 1.jpg (15098 bytes)
Morote dori 1
Wrist held with both hands
244Kb AVI ~ 2 min at 28.8
morote dori 2.jpg (15566 bytes)
Morote dori 2
Wrist held with both hands
365Kb AVI ~ 2 min at 28.8
ryote dori 1.jpg (15040 bytes)
Ryote dori 1
Double wrist grab
369Kb AVI ~ 2 min at 28.8
katate dori 1.jpg (14803 bytes)
Katate dori 1
Single wrist grab
217Kb AVI ~ 2 min at 28.8
Jo Suburi
1st Jo Suburi.jpg (14672 bytes)
Choko Tsuki
259Kb AVI ~ 2 min at 28.8
KaeshiTsuki.jpg (14238 bytes)
Kaeshi Tsuki
280Kb AVI ~ 2 min at 28.8
3rd Jo Suburi.jpg (14622 bytes)
Ushiro Tsuki
284Kb AVI ~ 2 min at 28.8
4th Jo Suburi.jpg (15006 bytes)
Tsuki Gedan Gaeshi
432Kb AVI ~ 3 min at 28.8
5th Jo Suburi.jpg (14180 bytes)
Tsuki Jodan Gaeshi
399Kb AVI ~ 2 min at 28.8
Bokken Suburi
1st Bokken Suburi.jpg (15003 bytes)
1st Bokken Suburi
530Kb AVI ~ 3 min at 28.8
2nd Bokken Suburi.jpg (15293 bytes)
2nd Bokken Suburi
392Kb AVI ~ 2 min at 28.8
3rd Bokken Suburi.jpg (14900 bytes)
3rd Bokken Suburi
589Kb AVI ~ 3 min at 28.8
4th Bokken Suburi.jpg (14283 bytes)
4th Bokken Suburi
900Kb AVI ~ 5 min at 28.8
5th Bokken Suburi.jpg (14938 bytes)
5th Bokken Suburi
518Kb AVI ~ 3 min at 28.8
6th Bokken Suburi.jpg (15503 bytes)
6th Bokken Suburi
766Kb AVI ~ 4 min at 28.8
7th Bokken Suburi.jpg (15085 bytes)
7th Bokken Suburi
261Kb AVI ~ 2 min at 28.8

 

  This page was last updated on 01/02/10 07:22:25 PM